Thông báo - Trường cao đẳng y dược Pasteur

Thông báo

Kết hợp cùng Doanh nghiệp Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đổi mới giáo dục Y tế

Nhằm hướng tới trường đào tạo nguồn nhân lực Cao dẳng, liên thông Đại học chất lượng trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đồng hành cùng Doanh nghiệp cơ sở Y tế đưa nền giáo dục Y tế Việt Nam lên bước đột phá mới.Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Cao đẳng Xét nghiệm năm 2017Chọn học Cao đẳng Dược bạn được gì?Họ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất

Đào tạo Trung Cấp

Điều dưỡng & Kỹ Thuật

Đào tạo Cao Đẳng

Liên thông đại học