Trung Cấp Hộ Sinh - Trường cao đẳng y dược Pasteur

Trung Cấp Hộ Sinh

Ngành Nữ Hộ Sinh tuyển sinh đào tạo chất lượng năm 2017

Hiện nay tỉ lệ trẻ em tử vong còn cao ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa do thiếu nhân viên Y tế ngành Hộ sinh. Nhận thấy sự cấp bách trường Cao đẳng Y Dược Tây Nguyên nhanh chóng mở đăng ký tuyển sinh ngành Nữ Hộ Sinh năm 2017Hồ sơ đăng ký học Cao đẳng Dược Tây Nguyên năm 2017 gồm những gì?Cao ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất

Đào tạo Trung Cấp

Điều dưỡng & Kỹ Thuật

Đào tạo Cao Đẳng

Liên thông đại học